Drivluft till Maxin
 
Webborder
(Rekommenderas)
https://shop.linde-healthcare.se/shop/sv/se-hc/medicinska-gaser-gases/medicinsk-luft-hc-medicinal-air-aga/medicinsk-luft-aga-liv%C2%AE-flaska-10310
healthcare@se.aga.com
 
Här kan du beställa drivluft till Maxin
Ort Telefon
Luleå 0920-20 02 46  
Umeå 090- 12 58 02  
Sundsvall 060- 66 49 00  
Falun 023- 49 09 40  
Stockholm 08- 731 18 00  
Örebro 019-26 17 00  
Visby 0498- 20 56 20  
Göteborg 08- 731 18 00  
Halmstad 035-13 19 20  
Växjö 08- 731 18 00  
Skåne 08- 731 18 00  
     


Luftflaskor till Maxin hyrs hos AGA

5-litersflaskan "LIV 5 L, Medicinsk luft AGA" räcker till ungefär 200 behandlingsminuter och är förstahandsval till vårdinrättningar.

Vid hembehandling förskrivs tre luftflaskor åt gången.
Adress ska anges på receptet. Luftflaskorna levereras till angiven adress av AGA.

Smidig uthyrning
Sjukvårdsinrättningar hyr luftflaskor hos AGA. Hyresavtal kan gälla löpande på dagshyra eller på årsbasis.

Drivluft till patienter skrivs ut på recept:

Se apotekens varunummer…


Luftflaska "LIV 5 L, Medicinsk luft AGA" är förstahandsval till vårdinrättningar.


Flaskkärra till 5-litersflaskan kan beställas hos Bluebird Medical AB. Se flaskkärra


Luftflaskan till Maxin är lättskött

Luftflaskan levereras färdig med regulator och snabbkoppling. Tryck in Maxins snabbkoppling i luftflaskans snabbkoppling och öppna kranen, sedan är det klart för inhalation.

Skyddskragen på 5-litersflaskan fungerar som bärhandtag. Tryckflaskan med drivluft till Maxin är klar för användning.


Mätare på luftflaskan

På luftflaskan finns en mätare som tydligt visar när det är dags att byta.

När nålen närmar sig den röda markeringen är det dags att ringa till AGA och beställa en ny luftflaska.


En ny flaska visar 200 bar.

Nära rött – dags att byta.
 
AGA/Linde: http://www.linde-healthcare.se/sv/customer_service_center/web_order/index.html