*****
Data och beskrivning av Maxin
 
 
Namn på delarna som ingår i Maxinapparaten. Artikelnummer och priser finns på beställningssidan.
Läs mer på beställningssidan…

 
Maxin är en högeffekt jetnebulisator med slutet system för deposition av läkemedel i perifera luftvägar. Kännetecken för Maxin är den korta behandlingstiden och den enkla inhalationen.

 

Maxin ger en tät aerosol av små droppar som gör att läkemedlet huvudsakligen deponeras perifert i lungorna. Aerosolen följer med inandningsluften exakt i början av varje andetag oberoende av hög eller låg andningsfrekvens.

 

Hög perifer deposition i kombination med minimal förlust av aerosol ger kort inhalationstid med en låg läkemedelsdos. Inget koordinationskrav vid inhalation. Läkemedlet tillförs exakt i början av varje andetag utan knapptryckning.

Maxin nebuliserar både lösningar och suspensioner.

 

Till toppen av sidan
 
Data
 
Partikelmätningar utförda av Aerosollaboratoriet, Medicinsk Teknik, Universitetssjukhuset i Lund.  

Partikelstorlek i µm

Vätska MMD
NaCl, lösning 9 mg/ml (Se diagram) 2,27
Ventoline, lösning 5 mg/ml 2,78
Acetylcystein, lösning 200 mg/ml 1,94
Atrovent, lösning 0,25 mg/ml 2,27
Pulmicort, suspension 0,5 mg/ml 2,67

Procentuell fördelning i olika intervall

Vätska 0-2 µm 0-4 µm 0-7 µm >7 µm
NaCl 0,9% 43 86 99 1
Ventoline 25 78 98 2
Acetylcystein 53 90 98 2
Atrovent 43 87 99 1
Pulmicort 28 80 98 2

Output, beroende av vätsketyp och drivtryck

NaCl 0,20-0,30 ml/min

Inhalation

Koordinationskrav Nej
Krav på inhalationsvana Nej
Instruktion Enkel
Nebulisering Kontinuerlig
Ljudnivå Låg; 49 dBA
Vikt 240 gram
Mått (i kartong) l x b x h 220 x 100 x 200 mm

Inhalationstid

Vid akut astma; Ventoline lösning 5 mg/ml, vanligen:
Vuxen: (kroppsvikt över 35 kg) 2 + 2 min
Barn: (kroppsvikt under 35 kg) 1 + 1 min


Till toppen av sidan

Inhalerad dos av utgående aerosol

Vuxen (andn minutvolym >4,5 l) 100%
Barn (V'E = andningsminutvolym) V'E

Drivtryck

Drivtryck; intervall 4 – 6 bar

Aerosolflöde/luftförbrukning

4 – 4,5 liter/minut, beroende på drivtryck.

Drivgas

Benämning: "LIV 5 L, Medicinsk luft AGA"

5-liters tryckflaska. Levereras med regulator och snabbkoppling klar för användning. Lämplig för både klinik och hemterapi. Volym: 5 liter. Vikt: 9,5 kg.
Till sjukvårdsinrättning Hyres av AGA Gas AB
Till patient Receptbelagt läkemedel

Drifttid

Luftflaska 5 liter Cirka 200 minuter

Centralt gasuttag; andningsluft eller oxygen

Maxin kan anslutas direkt utan särskild tryckregulator.
OBS! Olika snabbkopplingar beroende på gastyp.
Tryckintervall 4-6 bar

Till toppen av sidan