*****
 
Hjärtnivåkudden HELP
är ett hjälpmedel
med många möjligheter
 
 
HELP-kudden är utformad så att den höjer överarmen till nivå med hjärtats högra förmak vid blodtrycksmätning (1).
 


1


2


3


4

Förutom att lyfta armen till rätt nivå vid blodtrycksmätning kan HELP användas vid t ex knäpunktion (2), lindning av ben (3), som stöd vid åtgärder i huvudregionen (4), med mera.

HELP-kudden presenterades i juni 1988 på American Society of Hypertension i New York och i november 1988 på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm.

Till beställningssidan…

Mer information: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd
=Retrieve&db=PubMed&list_uids=2607522&dopt=Abstract


Stetoskopet är speciellt utformat för blodtrycksmätning men är också ett omtyckt allroundstetoskop. Det kännetecknas av ett tunt kilformat huvud som kan föras in mellan blodtrycksmanschetten och patientens arm. Därmed hörs pulsljuden tydligare eftersom störande ljud från fingrarnas rörelser och andra vibrationer försvinner.

HandFree Stetoskopet är utvecklat i Sverige och presenterades i november 1989 på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm och i maj 1990 på American Society of Hypertension i New York.

Till beställningssidan…

Mer information: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd
=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=1895043

 


Till toppen