Munstycke, mask och flödesslang
Tre olika sätt att tillföra läkemedel vid inhalation med Maxin
 
Register
Inhalation med munstycke – alltid med dospåse

Munstycket ska inte föras längre in i munnen än att utandningshålet på munstyckets undersida lämnas fritt.

Utandning genom hålet på undersidan av munstycket skapar ett lätt mottryck. Ungefär som att andas ut genom en slang i en flaska med vatten.

Maxin avger en finfördelad aerosol av läkemedel som kan följa med inandningsluften ut i de små luftvägarna. Munstycket med backventil, i kombination med dospåsen, gör att läkemedlet inhaleras exakt i början av varje andetag utan knapptryckning. Munstyckena ska bytas med 2-3 månaders mellanrum.

Se munstycken på beställningssidan…

 

Utandningshålet på munstyckets undersida ska lämnas fritt vid inhalation.

 
Inhalation med mask – alltid med dospåse

Masken ska hållas tätt mot ansiktet för att undvika spill av läkemedel.

• Till mindre barn används mask Nr 2.

• Till större barn används mask Nr 3-4.

• Till vuxna används mask Nr 4-5.

Se "Masker" på beställningssidan.

När masken monteras på munstycket ska utandningshålet lämnas fritt.

Se masker på beställningssidan…

Masken monteras direkt på munstycket så att hålet på undersidan av munstycket är fritt.

   

Till toppen av sidan

A. Den vita hylsan ersätter dospåsen men bara vid flödesbehandling.
B. Flödesslangen monteras på munstycket. Vid flödning hålls slangens öppna ände ett par centimeter från barnets näsa och mun. 
 
Inhalation med flödesslang

Slangen monteras så att den täcker över utandningshålet på munstycket.

Vissa barn ogillar att få en mask tryckt mot ansiktet. Då kan flödning mot barnets näsa och mun vara en lösning. Slangens öppna ände hålls ett par centimeter framför barnets näsa och mun.

Inhalationstiden ska fördubblas vid flödning eftersom hälften av aerosolen passerar utan att andas in.

Slangen monteras så att den täcker utandningshålet på munstycket. Munstycket förhindrar att utandningsluften kommer in i själva inhalatorn. Se bild till höger.

Se flödesslang på beställningssidan…

Till toppen av sidan
 
Spacer jämfört med Maxin inhalator