Färdigt Maxinpaket för vårdinrättningar
 
Innehåller: Slang för drivgas, snabbkoppling, dospåsar, munstycken, Maxin nebulisator med fot, inplastad doseringsplansch, rensnål och bruksanvisning som visar allt från inkoppling till rengöring.
 
Maxin är klar för att kopplas till tryckflaska eller centralt gasuttag
 

Maxinpaketet innehåller en komplett Maxin nebulisator med fotflaska, slang, snabbkoppling, rensnål, fem munstycken och 400 dospåsar. Utförlig bruksanvisning i färg med bilder som visar allt från inkoppling och inhalation till rengöring. Inplastad doseringsplansch bifogas.

MaxinPaket för luft är normalbeställning för hälso- och sjukvården. Art nr 3100.

MaxinPaket för oxygen beställs huvudsakligen av barnkliniker. Art nr 3102.

Till beställningssidan…


 

Förskrivning av Maxin på hjälpmedelskort – kostnadsfritt för patienten

Läs mer…
Apotekens varunummer…

 

Extra tillbehör: Flaskkärra, barnmask, handreglage, slang för flödning mm, är tillbehör som beställs separat.

Läs mer på beställningssidan…

Passar era gamla masker?
Aiolos tidigare; då passar era gamla barnmasker.
Pari tidigare; då måste ni köpa nya inhalationsmasker.


Till toppen
Luft från AGA


Klicka här för att se
var du kan beställa drivluft

 
Tryckflaskan hyrs hos AGA som också kör ut den till dig
Tryckflaskan från AGA innehåller medicinsk luft. Den ger tryck och flöde avpassat för bästa prestanda med Maxinutrustningen.
Hos AGA ska du beställa 5-liters luftflaska till Maxin som kallas Drivpaket 5 bar. De flesta hyr två luftflaskor för att kunna ha en i reserv.

En 5-liters luftflaska räcker till cirka 200 behandlingsminuter. Det är mycket när det gäller Maxin eftersom varje inhalation på vuxen bara tar 2 + 2 minuter.

Läs mer…

 

Centralt gasuttag

På sjukhus och vissa andra vårdinrättningar finns centrala gasuttag. Där kan Maxin anslutas direkt i uttaget utan regulator.

För att slippa ta ut snabbkopplingen från uttaget vid paus i behandlingen finns ett speciellt handreglage med två lägen: Av/på.

Se "Handreglage" på beställningssidan…

Extra tillbehör

Flaskkärra, barnmasker, med mera, är tillbehör som beställs separat.

Se mer på beställningssidan…
 

Till toppen