*****
 
Historik
 

Maxin är mest omtyckt för
den korta inhalationstiden

Av doktor Per Ljungvall

Samarbete mellan intresserade läkare och sjuksköterskor lade grunden till Maxin.

Maxin skulle bygga på tre grundpelare:

• Kort inhalationstid
• Enkel inhalation
• Lätt att sköta

Resultatet blev bra och Maxin finns nu på mer än 1200 vårdställen i Sverige.


 

Återkommande intervjuer

Nästan dagligen får vårdpersonal och patienter svara på frågan: – Vad är den största fördelen med Maxin!
De senaste åren har svaren kommit i nästan samma ordning, med ett undantag; Bra service är nu uppe bland de tre första.

1. – Den korta inhalationstiden
2. – Enkel inhalation
3. – Lätt att sköta / Bra service

 


 

Förr tyckte många patienter
att sprutor var bättre än inhalation

Vi som behandlade patienter med akut astma i början av 1990-talet minns väl att övergången från teofyllinsprutor och kortison, till behandling med nebulisatorer inte alltid uppskattades. Många patienter tyckte det var jobbigt att trycka på en knapp vid varje inandning och behandlingstiden upplevdes som störande lång. Inte ens friska försökspersoner klarade av att inhalera perfekt.

Fru Hansson ville ha en nebulisator med kort behandlingstid och utan knapptryckning vid inhalation. Resultatet blev Maxin; ett slutet inhalationssystem med dospåse och backventil i munstycket.

En av mina patienter berättade en historia från lasarettet i Lund där han sökt hjälp för ett akut astmaanfall. Han ville ha de gamla vanliga sprutorna med teofyllin och kortison.
   Trots protester fick han i stället inhalera med en av dåtidens mindre effektiva nebulisatorer.
   När han blev ensam i rummet höll han in knappen på nebulisatorn och lät läkemedlet strömma ut i rummet i stället för att inhalera. Sedan fick han sina sprutor "eftersom han inte blev bättre av att inhalera".

 


 

Kort inhalationstid "A"

Maxin är känd för den korta inhalationstiden. Normalt, vid behandling av akut astma, inhalerar vuxna i 2+2 minuter och barn 1+1 minut.

Mellan inhalationerna görs ett uppehåll på 15–20 minuter. Uppehållet behövs för att läkemedlet ska hinna verka i de trånga luftrören innan nästa dos inhaleras. Så kallad fraktionerad dosering.

Vinsten med fraktionerad dosering kan beskrivas så här:

• 1. Läkemedlet når längre ut i luftvägarna vid den andra inhalationen tack vare att luftrören hinner vidgas av den första.
• 2. En mindre mängd läkemedel behövs och därmed färre biverkningar.
• 3. Den som inhalerar upplever det som behagligt att vila en stund.

 

Kort inhalationstid "B"

Hur uppnås kort inhalationstid?

Egentligen är svaret enkelt. En koncentrerad dos av bronkvidgande läkemedel ska inhaleras i början av varje andetag! Då kan aerosolen följa med inandningsluften ut till de små luftvägarna.

Inhalation av läkemedel före eller efter "exakt i början av andetaget" gör att aerosolen hamnar i mun, svalg eller i de stora luftvägarna där det inte har någon bronkvidgande effekt.

Maxinsystemet gör att läkemedlet inhaleras exakt i början av varje andetag, oavsett om patienten andas snabbt eller långsamt.

 


     

Svår astma på Åreklinikerna

När jag arbetade på Åreklinikerna i början av 90-talet fick en av de första Maxinapparaterna bekänna färg. Vissa patienter, som tidigare inte visat någon större förbättring av sina lungfunktionsvärden, oavsett behandlingsform, ökade sina värden efter inhalation med Maxin.

Studie på 40 patienter

Åreklinikerna utrustades med flera Maxin-utrustningar och tryckflaskor från AGA.

Den positiva erfarenheten av Maxin resulterade i en studie på 40 patienter med astmadiagnos. Frågan som skulle besvaras var om en lägre dos läkemedel tillförd med Maxin kan ge samma effekt som en konventionell nebulisator efter två minuters inhalation av bronkvidgande läkemedel (salbutamol).

I juni 1994 presenterades resultaten från studien på Nordiske Lungelegekongress i Bergen, Norge.

Lägre dos – samma effekt
På Lungelegekongressen visades att en mindre dos läkemedel tillförd med Maxin gav samma eller bättre effekt jämfört med en högre dos från en konventionell nebulisator.

Bättre effekt av inhalation
Subjektivt värderade flertalet patienter bättre effekt efter inhalation med Maxin jämfört med en konventionell nebulisator. Se figur.

Flertalet föredrog att inhalera med Maxin
Av de 40 patienterna föredrog 24 (60%) att inhalera med Maxin.

Nio patienter (22,5%) upplevde ingen skillnad och sju (17,5%) föredrog den gamla knappstyrda utrustningen.

Sammanfattning
Maxin har tydliga fördelar jämfört med konventionella nebulisatorer både vad gäller läkemedelsdos och själva handhavandet vid inhalation.

 


 
Maxin 1992 Maxin 1993 Maxin 1996 Maxin 2015 –
 
 

Ständiga förbättringar av Maxin

I början gjordes försök att tillverka dimbildaren av plast. Detta godkändes inte. De små kanalerna i dimbildaren sattes igen av kalk och läkemedel. Det blev extra arbete att avkalka utrustningen. Därför tillverkas Maxins dimbildare av rostfritt stål. Dyrt men bra!

Normalt behöver användaren inte själv avkalka dimbildaren. Detta görs vid den årliga servicen hos Clinova. Förutom avkalkning, byts slitna delar ut vid årlig service. Det kan innebära ny snabbkoppling, ny plastkåpa eller ibland hela dimbildaren. Allt ingår i den fasta servicekostnaden.

Läs mer om årlig service…


Dimbildaren tillverkas av rostfritt stål.
 


 

Samarbete med AGA

Tidigt bestämdes att Maxin inte skulle drivas med el. Dels för risken att skadas av elstötar, dels för att den även skulle fungera vid elavbrott. Dessutom ville vi slippa en brummande kompressor.

I samarbete med AGA konstruerades en speciell tryckflaska till Maxin. Den levereras färdig för användning med inbyggd regulator, snabbkoppling och kran till/från. Skyddskragen fungerar även som bärhandtag. Både drivtryck och flöde är fabriksinställt för Maxin.

Tryckflaskan är tillverkad av aluminium och har flat botten så att den kan stå på golvet. Tryckflaskan hyrs av AGA.


Tryckflaskan levereras färdig för användning med både regulator och snabbkoppling.

 
Många patienter har fått en egen Maxin på hjälpmedelskort för behandling i hemmet. Dessa orter anges inte i tabellen. Maxin finns på mer än 1200 vårdinrättningar i Sverige. Läs mer…
 


 


Bluebird Medical AB • Energigatan 19 • 434 37 Kungsbacka • Telefon: 010-202 21 00 • Fax: 010-202 21 01