*****
 
Dospåse och munstycke

Tack vare dospåsen inhaleras koncentrerat läkemedel i början av varje andetag

Dospåsen fungerar som en spacer mellan Maxin och munnen. Aerosolen värms upp av luften i omgivningen. Med dospåsen uppnås flera fördelar.

 • Kräver ingen koordination
 • Högre lungdeposition
 • Lägre mundeposition
 • Snabbare behandling
 • Bra vid akut astma


 • Koncentrerad aerosol från dospåsen
  Andningscykeln tar 4-5 sekunder varav inandningen tar cirka 1,5 sekund. När en vuxen andas in 0,5 liter luft per andetag blir minutflödet cirka 20 liter.
  (Alltså 0,5 liter på 1,5 sek = 20 L/min).

  Vissa nebulisatorer har flöden runt 4-6 liter/minut. Det betyder att aerosolen späds ut 3-5 gånger med kringluft när en vuxen inhalerar. Något mindre för barn.

  Maxin är en högeffekt-nebulisator. Läkemedlet kan utnyttjas effektivt och behandlingstiden blir kort. Vanligen kan den totala tillförda dosen läkemedel minskas jämfört med flertalet konventionella utrustningar.

  Aerosolen leds till dospåsen och avges i koncentrerad form exakt i början av varje andetag. När dospåsen är tömd inandas i princip bara luft.

  Läs mer om inhalation…

  Viktigast är sannolikt att patienten andas in en koncentrerad dos läkemedel i början av varje andetag.
   
  Läkemedlet tillförs exakt
  i början av inandningen

  Maxin nebuliserar kontinuerligt men förlorar ingen aerosol till omgivningen under utandning och andningspaus. Tvärtom! Uppehållen nyttjas till att "lugna ner" aerosolen och fylla upp dospåsen. Vid inandning följer koncentrerad aerosol med inandningsluften exakt i början av andetaget – inte som en kaskad utan i takt med inandningsluften.

  Dospåsens yta gör att aerosolen värms upp av kringluften. Detta är en fördel eftersom vissa astmatiker reagerar på kylig luft.

       

   

  Munstycke med backventil

  Backventilen i munstycket gör att läkemedlet inhaleras exakt i början av varje andetag. Backventilen känner av luftens rörelseriktning. Vid inandning öppnar ventilen och släpper fram koncentrerad aerosol från dospåsen.

  En större del av dosen når lungorna. Detta bidrar till den korta inhalationstiden med Maxin. Vid utandning stänger ventilen och utandningsluften strömmar ut genom hålet på munstyckets undersida.

  Munstycket är en förbrukningsvara och ska bytas efter 2 – 3 månaders användning.


  Dra pekaren över bilden för att se hur backventilen fungerar.

  Se beställningssida…