*****
 
Apotekens varunummer
 

Säkrare leverans till apoteket
än hem till kunden

Maxin och tillbehör
Låt patienten/kunden hämta beställda varor på apoteket. Annars finns risk att varorna ska hämtas på någon avlägsen postutlämning eller transportfirma.

Drivluft
Skriv alltid patientens adress på receptet för drivluft. AGA levererar tryckflaskorna till angiven adress.

 
 
 
 
Register
 
 
 
MaxinPaket för luft
25 42 35
 
Munstycke
25 45 08
 
Dospåsar
25 44 90
 
Dimbildare, service
25 43 34
 

Fotflaska
25 44 74
 
Barnmask nr 2
25 5059
 
Barnmask nr 3-4
20 19 40
 
Vuxenmask nr 4-5
20 19 41
 

 

 
Produkt / benämning
Varunr
Förp storlek
Munstycke
25 45 08
1 x 4 st
Dospåsar
25 44 90
1 x 400 st
Dimbildare, årlig service
25 43 34
1 st
Fotflaska
25 44 74
1 st
Barnmask nr 2
25 50 59
1 st
Barnmask nr 3-4
20 19 40
1 st
Vuxenmask nr 4-5+
20 19 41
1 st
Slang för flödning
25 50 67
1 st
Hylsa för flödning
20 19 38
1 x 10 st
Service / Årlig service
25 43 34
1 st
Snabbkoppling för luft
25 42 84
1 st
Slang för drivgas
25 43 00
1 st
Handreglage
25 45 16
1 st
Rensnål
25 44 82
1 st
MaxinPaket för oxygen
25 42 43
1 st
 
Beställningsblankett för Apoteken – för utskrift
 
 
Skicka E-post till Maxin
 

 
För inhalation i hemmet ska patienten ha ett MaxinPaket för luft och tre flaskor med drivluft.
Maxin förskrivs på hjälpmedelskort och drivluften på recept. Se underlag nedan.
 
 
 
Recept på Maxin till patient
 
Hjälpmedelskort
 
• Hjälpmedelskort


   
Patienten ska ha Maxin MA3 Paket för luft med munstycken och dospåsar. För mindre barn tillkommer inhalationsmasker och flödesslang.

 
 
 
Recept på drivluft till patient
 
 

Recept på drivluft

Medicinsk luft, tryckflaskor x 3

Apotekens varunr: 09 21 91

Tre 5-liters luftflaskor är förstahandsval vid hembehandling.

   

 
 
 
Recept på årlig service till patient
 
Hjälpmedelskort
 
 
 
Apotekens varunummer för Service/Årlig service är markerat med rött på hjälpmedelskortet ovan. Skriv samtidigt ut munstycken och dospåsar till patienten.
 
 
 
Slang för flödning
25 50 67
 
Hylsa för flödning
20 19 38
 
Snabbkoppling luft
25 42 84
 
Slang för drivgas
25 43 00
 
Handreglage
25 45 16
 
Rensnål
25 44 82
 
Färdiga hjälpmedelskort för Maxin kan beställas utan kostnad hos Bluebird Medical AB.
 
E-post: info@maxin.se
 

Se också hjälpmedelskort på beställningssidan, artikelnummer: 0003

Till beställningssidan

         

 
 

Säkrare leverans till apoteket
än hem till kunden

Låt patienten/kunden hämta beställda varor på apoteket. Annars finns risk att varorna ska hämtas på någon avlägsen postutlämning eller transportfirma.

Skriv alltid patientens adress på receptet för drivluft.
AGA levererar tryckflaskorna till angiven adress.