*****
 
Bruksanvisning, instruktion
 
Register
 
 
 

Lyft av överdelen från fotflaskan med en lätt vridning medurs eller moturs. Inga gängor finns.

Fyll inhalationsvätska i fotflaskan. Linjen i fotflaskan markerar 2 ml. Fyll maximalt 5 ml.

Sätt tillbaka överdelen på fotflaskan med ett lätt tryck och vridning. Montera munstycket.

Trä dospåsen på det smala röret. Munstycket monteras med utandningshålet nedåt.
Munstycket får inte delas eftersom det innehåller en backventil.

Tryckflaska (AGA). – Tryck in snabbkopplingen i uttaget. Kranen öppnas moturs och stängs medurs. Kopplingen kan sitta kvar mellan inhalationerna 

Centralt gasuttag: – Tryck in snabbkopplingen i uttaget. Vid uppehåll: – Ta loss kopplingen från uttaget eller stäng med speciellt handreglage (extra tillbehör).

Andas både in och ut genom munstycket. Andetagen inleds med ren aerosol utan knapptryckning. Dospåsen behöver inte fyllas helt mellan andetagen.


Dimbildaren ska rengöras efter färdig inhalation:
• Sätt ner dimbildaren i vatten med drivgasen på. Låt det blåsa vattendimma i 4–5 sekunder.
• Lyft sedan upp och låt det blåsa bara luft lika länge.*/


Överdel, munstycke och fotflaska ska rengöras i en diskdesinfektor. Slangen ska då tas av från överdelen. Alla delar tål M-sprit och flertalet desinfektionsmedel.

2014-08-30

*/ Dimbildaren måste blåsas igenom med vatten efter färdig inhalation. Annars kan läkemedel torka in och orsaka stopp i dimbildaren. Läs mer på sidan Tips…


   

Inhalationstid i normalfall

Vid akut astma hos vuxna rekommenderas 2+2 minuters inhalation av bronkvidgande läkemedel.

Inled med 2 minuters inhalation. Gör ett uppehåll på cirka 15 minuter. Inhalera sedan i ytterligare 2 minuter. Behandlingen kan upprepas vid behov.

Vid akut astma hos barn
Som ovan men med 1 minuts inhalation.


Gör ett uppehåll på 15 minuter mellan inhalationerna.


   

Flödesbehandling med Maxin

Flödesslangen ska hållas ett par centimeter från barnets näsa och mun. Praktiskt vid behandling av barn som ogillar att få en mask pressad mot ansiktet.

På bilden behandlas ett barn som har en kateter i näsan.

Tiden för inhalation ska dubblas vid flödning därför att hälften av läkemedlet försvinner ut i omgivningen.

Flödesslangen ska hållas ett par centimeter från barnets näsa och mun. 

Rensnål – bara vid stopp

Efter inhalation ska dimbildaren doppas i vatten med luften på. Om Maxin lämnas utan denna rengöring kan läkemedel stelna och orsaka stopp i dimbildaren.

Skruva av den nedre delen av dimbildaren och för in rensnålen enligt bilden till höger. Gör detta med luften påkopplad så att eventuellt intorkat läkemedel blåser ut.

Om Maxin inte fungerar efter detta bör du skicka in den för service.

Se årlig service…

Avänd inte rensnålen i onödan – bara vid stopp.