Partikelstorlek
Små partiklar når lungorna och stora fastnar i munnen.

Bäst resultat vid behandling av akut astma uppnås när det inhalerade läkemedlet huvudsakligen hamnar perifert i små luftvägar. Av figur 1 framgår att dropparna i aerosolen då bör ha en diameter mellan 1-5 µm.

För effektiv behandling av perifera lungsjukdomar bör partikelstorleken vara cirka 3 µm.


Figur 1. Schematisk deposition på olika nivåer i luftvägarna beroende på partikelstorlek.
 

Maxin högeffektnebulisator alstrar en aerosol vars droppstorlek till cirka 90 procent är under 5 µm med Ventoline 5 mg/ml. Se tabell nedan.

Bilden ovan visar att partiklar med storlek 5 – 6 µm deponeras lika mycket i munhålan som i lungorna. Över 6 µm fastnar en stor del av läkemedlet i de övre luftvägarna. För att nå ut till de små luftvägarna är idealstorleken 3 µm.

 


 
Storleksfördelning av aerosol från Maxin
Läkemedel
inhal vätska
Intervall, partikelfördelning (%): Maxin MMD
0-1 µm 0-2,2 0-4 0-4,8 >10 1-5
NaCl 23 49 85 92 0 73 2,3 µm
Ventoline 9 31 78 88 0 82 2,8 µm
Acetylcystein 32 58 90 95 0 64 1,9 µm
Atrovent 22 14 87 94 0 73 2,3 µm
Pulmicort 14 36 79 88 0 76 2,7 µm

 

Mätning av partikelstorlek: Malvern MasterSizer X, Aerosollaboratoriet, Medicinsk Teknik, Universitetssjukhuset i Lund