Årlig service med låneapparat
Gå direkt till beställningssidan…
Register
Till hälso- och sjukvården
Pris: 870 kronor. Moms och porto tillkommer.

Beställning av årlig service
för hälso- och sjukvården

Beställ årlig service och en röd låneapparat kommer med posten. Sänd er Maxin till service i bifogad förpackning. Porto- och adressetikett ingår, färdigt för att lägga i brevlådan.

Se steg 1, 2 och 3 nedan.

Den runda etiketten på Maxin visar när det är tid för nästa service.

 
 

Steg 1: Själva beställningen

Beställ årlig service genom att faxa, ringa,
e-posta eller på beställningssidan:

Fax: 010-202 21 01
Telefon: 010-202 21 00
E-post:
info@maxin.se

Till beställningssidan…


Ett par dagar efter att du beställt årlig service kommer låneapparaten med posten.

Steg 2: Låneapparat kommer

När du har fått låneapparaten:

– Skicka då in er Maxin till service i samma förpackning som låneapparaten kom i.

Både adress- och portoetikett medföljer, färdigt för att lägga i brevlådan.


Skicka er Maxin till service i samma förpackning som låneapparaten kom i.
 

Steg 3: Skicka tillbaka låneapparaten

Efter ett par dagar kommer er Maxin tillbaka i en skyddande tygkasse. Den runda etiketten visar när det är tid för nästa service.

Porto- och adressetikett bifogas så att låneapparaten kan sändas i retur.

Tygkassen med diverse tillbehör får du behålla som tack för att du sköter Maxin.

Efter ett par dagar kommer er Maxin tillbaka och den röda låneapparaten ska returneras.
 

 

Om ni har flera Maxin är det lämpligt att göra service på alla samtidigt

Dels spar man tid, dels får alla apparaterna samma datum för "nästa service".

Du får lika många låneapparater som antal beställda service. Om du beställer fem årlig service så får du alltså fem låneapparater.

 

Till toppen
 

Till patient med egen Maxin

Fyll i det gula kortet i original, inte kopia, och skicka det till angiven adress. Sedan går systemet med årlig service av sig självt.

– Men om det gula kortet är använt, hur gör man då?, frågar många.

– Då kan årlig service förskrivas på hjälpmedelskort. Beställ munstycken och dospåsar samtidigt.

Se hjälpmedelskort nedan


Det gula kortet följer med Maxin vid förskrivning på hjälpmedelskort. Det berättigar till en fri årlig service på Maxin.

 
Årlig service på hjälpmedelskort till patient
 
Hjälpmedelskortet lämnas på apoteket och efter ett par dagar kan en ny överdel till Maxin hämtas där. Ett nytt gult kort bifogas med den nya överdelen vilket berättigar till ytterligare en fri årlig service.
 

Till toppen